Ontstaansgeschiedenis van Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg

Mevrouw Elisabeth von Ilsemann, geboren gravin van Aldenburg Bentinck heeft het asiel De Hazenberg gesticht.

Geboren op kasteel Amerongen, waar ze tot haar dood heeft geleefd, kwam ze al op jonge leeftijd met allerlei dieren in aanraking. Uiteraard de paarden van haar vader, graaf Godard van Aldenburg Bentinck en diverse honden en poezen en ook andere dieren, die die deel uitmaakten van de huishouding. Het contact met “haar” dieren heeft Elisabeth Bentinck steeds als bijzonder ervaren, waar je verantwoordelijkheid voor moest nemen. Op kasteel Amerongen was een loopgang voor katten op de onder brug en talloze kleine doorgangen en deurtjes die in het kasteel zelf zijn aangelegd, om de dieren overal toegang te bieden.

Mishandelde dieren konden altijd op haar steun rekenen. Zo is zij als meisje lid geworden van de Dierenbescherming en heeft in de jaren 1920 tot en met 1940 fondsen geworven voor de aankoop van verwaarloosde paarden op Java en Sumatra. Sinds de oorlog hield zij zich ook bezig met de verzorging en verpleging van zieke dieren. Naarmate dit meer bekend werd, brachten mensen uit de omgeving rond 1950 hun zieke of hulpbehoevende dieren naar het kasteel die door haar werden verpleegd en zo nodig liefdevol opgenomen.

Toen het in en om het kasteel te vol werd met alle dieren die zorg nodig hadden, werden plannen gesmeed die leidden tot de oprichting van een regulier dierenasiel. Mede door inbreng van AMIVEDI, stelde de gravin twee hectare land ter beschikking op de Amerongse Berg, waar het van oudsher De Hazenberg heette.

Een tuinhuis van Huize Doorn verrees als eerste behuizing op het terrein, en daarmee is asiel Dierentehuis De Hazenberg in 1955 officieel van start gegaan.