Vacature Penningmeester

Dierenasiel De Hazenberg is een regionaal opvangcentrum voor zwerf- en afstandsdieren voor honden en katten. De regio bestaat grofweg uit de volgende gemeenten: De Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Veenendaal, Rhenen en Scherpenzeel.

De Hazenberg heeft een asielfunctie voor honden en katten en een pensionfunctie voor alleen honden.

Bestuurlijk valt Dierenasiel De Hazenberg onder Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg.

De huidige penningmeester heeft haar functie neergelegd. Hierdoor is de stichting op zoek naar een:

Penningmeester

De penningmeester maakt deel uit van het bestuur, bestaande uit 5 bestuursleden. Naast een aantal specifieke taken die hieronder in het functieprofiel zijn opgenomen, is ieder bestuurslid integraal verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan. Verder is haar/zijn belangrijkste taak, het besturen van de stichting. Deze taak omvat in feite alles, wat nodig is om de stichting/het dierenasiel in stand te houden. Het bestuur doet dan ook (en neemt daartoe de besluiten) wat noodzakelijk is, om de stichting/het dierenasiel intern en extern goed te laten functioneren.

Functieprofiel:

De penningmeester van het bestuur

  • Is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financiële beleid van de stichting
  • Beheert de bankrekeningen en de financiële stromen
  • Verzorgt de facturering naar externe instanties voor de door ons opgevangen dieren
  • Stelt de begroting op en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting
  • Maakt gevraagd en ongevraagd financiële overzichten ten behoeve van de sturing op de begroting
  • Draagt zorg voor het, na opstellen hiervan door de boekhouder, betaalbaar stellen van salarissen aan de vaste medewerkers en het betalen van de loonbelasting. Daarnaast voor betaalbaarstelling van vergoedingen aan vrijwilligers.
  • Onderhoudt contact met de beheerder van het dierenasiel met betrekking tot donateursgelden, pensionopbrengsten en ten behoeve van de bedrijfsvoering gedane uitgaven
  • Neemt 2 keer per jaar deel aan de bestuursvergadering en voert regelmatig overleg met het dagelijks bestuur.
  • Is pro actief om het dierenasiel zo efficiënt mogelijk te laten functioneren.

Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester affiniteit heeft met dieren en het doel van het dierenasiel onderschrijft. Een open houding, bereidheid tot samenwerken en nauwkeurigheid, zijn essentieel in deze functie.

Uw reactie of verzoek om nadere informatie, kunt u sturen naar:

bestuur@dierenasiel-dehazenberg.nl

Help ons >>

In het zonnetje hond